Rymdmonumentet

8 augusti 1976 invigdes Lundmarksmonumentet i Älvsbyn, landets första rymdmonument i sitt slag. Några kilometer från den norrländska metropolen, i Kroksträsk, föddes Knut Lundmark 1889. Det märkliga minnesmärket skapades av tandläkaren Kurt Swedhner och bar titeln Galaxen.

Vid invigningen av monumentet sa Lundmarks förtrogne Martin Johnson bl a (talet återgivet i Värld och Vetande nr 10 1976): 

"Slutligen vill jag framföra ett innerligt varmt tack till min vän, tandläkaren Kurt Swedhner som med stöd av sin hustru Britta står för den konstnärliga utformningen av minnesmärket.

Swedhner och hans maka har utformat minnesmärket med kärleksfullhet och smak och utan deras hängivna insatser i arbete och begåvning hade inte minnesmärket Galaxen existerat. Kurt Swedhner stod också i en far-sonrelation till Lundmark."

Texten på Lundmarksmonumentet lyder bl a så här:

"Hans snille genomträngde vintergatans gränser, lodade världsrymdens svindlande djup och uppenbarade ett universum av förut oanade mått. Av himlens töckenfläckar, spiralnebulosorna skönjde han dristigt en vintergatornas vintergata."

I samband med invigningen kom ett hyllningstelegram från H W Babcock, observatoriechefen på Mount Wilson- och Palomar-observatorierna.

 

Stort tack till Älvsbyns kommun, som hjälpt oss med bildmaterialet, alldeles särskilt kultur- och fritidschefen Kjell Tegnelund.

PS.

12 september 2012 invigdes Knut Lundmarkskolan i Älvsbyn. Skolan har byggts upp som ersättning för Lekenskolan, som totalförstördes av en anlagd brand 2009. När det nya skolbygget började ta form, beslöt kommunen sig för att arrangera en namntävling, och Birgitta Olsson Seb från Vistträsk vann med sitt namnförlag.

Så här står det i juryns motivering:

"Knut Lundmark glömde aldrig sin uppväxts bygd och värnade om sitt ursprung. 
Juryn vill på detta sätt hedra Knut Lundmark med att namnge världens modernaste skola efter
hans namn. 
Knut Lundmarkskolan kommer att inhysa känslan av att oavsett bakgrund är det den egna
förmågan och viljan som ska bana väg för framtiden, en framtid där våra barn och elever äger
möjligheterna.  
Kunskap lyfter – Vingarna bär. "

 lundmark bilder nov 09 003plw400

 

alt        lundmark-bilder-nov-09-004 thumb     minnesplatta thumb

© Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 2012

English