Professorsstriden i Lund

En utomordentligt viktig källa till professorsstriden i Lund, då C V L Charliers efterträdare 1928 skulle utses, är Johan Kärnfelts bok Till stjärnorna - Studier i populärastronomins vetenskapshistoria under tidigt svenskt 1900-tal (2004). Det är en spännande historia om ny (= galaxforskningen) och gammal (= stellarstatistik) astronomi, om starka personligheter, om medvetna missförstånd, om intriger och hemliga möten, om populärvetenskapens status i forskarsamhället m m.

Det är tveksamt om vi kan påstå att Lundmark själv, som till sist utnämndes till professor, använde särskilt blanka vapen i stridens och överklagandets hetta.

Charlier thumb C V L Charlier, Lundmarks företrädare.
This is a SEO version of Till Stjärnorna Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Med Johan Kärnfelts tillstånd avser vi här inom kort återge sidorna 260-279 ur hans hyperintressanta bok.

© Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe 2012

English