Det är tradition på Tycho Brahe-sammanträdena att ha en närvarolista.  Här är exempel på tre stycken från den tidiga perioden. Klicka för en större bild.

 

 
  thumb narvaro40-apr thumb narvaro-41 thumb narvaro-42
   6 april 1940               28 nov 1941           13 april 1942