Knut Lundmark (1889-1958)

thumb knut lundmark 2 pl2Denna hemsida tillägnas minnet av den banbrytande astronomen, humanisten, lundaprofessorn Knut Emil Lundmark

Tillkomsten skedde våren 2012 i samband med firandet av Astronomiska Sällskapet Tycho Brahes 75-årsjubileum, ett sällskap för astronomiskt intresserade som Lundmark grundade 1937 med bas i Lund och Malmö.

2019 gjordes en uppgradering med kompletterande information samt en fullständig engelsk version för internationella läsare. En ytterligare uppdatering och översyn av hemsidan skedde 2024.

 

Knut Lundmark var en allvetare i ordets goda mening. Polyhistor, månglärd, nämns ofta i skildringar av honom: Professionell vetenskapsman, en pionjär inom framför allt galaxforskningen, djupt fascinerad av det i grunden demokratiska uppraget att till allmänheten föra ut sin vetenskaps nyaste rön men också av astronomins långa förhistoria.

Lundmarks kontaktytor inom kulturlivet var imponerande och för svenska folket i allmänhet blev han sannolikt mera känd som kulturperson och missionär för astronomin än för sina inomvetenskapliga pionjärgärningar. Som lundalärd, Norrbottenfödd bondpojke, var han helt unik. "Fråga Lund" fanns inte på Lundmarks tid, men ville någon fråga om kosmos, var det till professorn i Lund man skrev.

Tyngdpunkten på denna hemsida  ligger på dokument, fakta och illustrationer fokuserade på Lundmarks liv och gärning. Under varje tematisk flik återges, hoppas vi, intressant information. Som aptitretare kan redan här namnas nobelklassen på fyra av hans tidiga upptäckter: supernovorna, att det finns andra galaxer i universum än Vintergatan, hans statistiska pionjärberäkningar före alla andra av universums expansion och hans tankar kring ett multiversum ("Vintergatornas vintergata").

Hemsidan ska ses som ett utvecklingsprojekt, en ständigt pågående process i vilket material förs in allt eftersom det kommer fram.

Huvudansvariga för hemsidans material är f kulturredaktören Ulf R Johansson och docenten Peter Linde. De tar gärna emot synpunkter och material om Lundmark. Fliken "Kontakt" innehåller aktuella epost-adresser. Lästips: De flesta bilder är klickbara. Senaste ändringar finns under fliken "Nyheter".