Tillägg i menysystemet:

 

  • 20120427:    KONTAKT -> Eva Dagnegård
  • 20120430:    LÄNKAR -> LJUDFILER -> Lundmark - Martinsson, Erik Holmberg

 

Ändring i menysystemet:

 

 

Övrigt:

 

  • 20120430:    Ny version av av flipbook funktionen installerad, bildtexter (brev) justerade.
  • 20120518:    Grunden lagd för engelsk version (JoomFish).
  • 20120518:    Justerade storleken på foto- och tidningsklippgallerier.