Här kommer successivt nyheter och förändringar på sajten att noteras med början 2019.